Natuurlijke Japanse beauty
Gratis verzending vanaf €80
Gratis sample bij elke bestelling

Algemene voorwaarden

gebruiksvoorwaarden
Update: Maart 2019.

Algemene Voorwaarden Sterre Rose Beauty.

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

Dit zijn de Algemene Voorwaarden ("Algemene voorwaarden") van Sterre Rose Beauty Ltd. ("Sterre Rose Beauty"). Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst via de website van Sterre Rose Beauty.

Door een bestelling te plaatsen stemt u uitdrukkelijk in met de toepasbaarheid van deze Algemene Voorwaarden op de door u geplaatste bestelling en verklaart u zich bewust te zijn van de inhoud ervan.

ARTIKEL 2: CONTACTGEGEVENS

Naam: Sterre Rose Beauty
Maatschappelijke zetel: Nieuwe Achtergracht 25-huis, 1018 XW Amsterdam, Nederland
Leveringsadres voor retourproducten: Nieuwe Achtergracht 25-huis, 1018 XW Amsterdam, Nederland
E-mailadres: [email protected]
Kamer van Koophandel nummer: 73929298
BTW-registratienummer: NL021420865B03

ARTIKEL 3: OVEREENKOMST, PRIJS EN BETALING

De Overeenkomst wordt gesloten wanneer u een bestelling plaatst via de website en Sterre Rose Beauty heeft u een bevestiging van uw bestelling per e-mail gestuurd.

Sterre Rose Beauty behoudt zich het recht voor om uw bestelling niet te accepteren als:

- De ingevoerde informatie is niet correct of volledig en als Sterre Rose Beauty twijfelt aan de juistheid van deze informatie.
- U bent een eerdere betalingsverplichting niet nagekomen.
- U heeft verzuimd de levering van een eerdere bestelling te accepteren en/of u heeft verzuimd een eerdere bestelling op te halen.
- Het door u opgegeven leveringsadres is in een land waar Sterre Rose Beauty geen leveringen doet.

Sterre Rose Beauty zal u zo spoedig mogelijk informeren als het uw bestelling niet aanvaardt.

De prijs op de website op het moment van betaling is een totale prijs van alle producten, inclusief verzendkosten en belastingen die van toepassing zijn in de Europese Unie.

Om te betalen voor uw bestelling, kunt u kiezen voor een van de betalingsopties aangeboden door Sterre Rose Beauty.

Bestellingen die buiten de Europese Unie worden geleverd, kunnen aan extra toeslagen en/of belastingen worden onderworpen. Deze toeslagen en/of belastingen worden uitdrukkelijk niet in de in lid 2 van dit artikel bedoelde totale prijs opgenomen. Eventuele extra kosten op basis van deze toeslagen en/of belastingen zijn voor uw rekening en risico.

Sterre Rose Beauty kan niet worden gehouden aan een aanbod op haar website als u redelijkerwijs kunt begrijpen dat het aanbod, of een deel daarvan, bevat een duidelijke fout of schrijffout, zoals een ongewoon lage prijs. Wij verzoeken u contact op te nemen met Sterre Rose Beauty Als u twijfelt aan de juistheid van een aanbod.

ARTIKEL 4: LEVERING

Sterre Rose Beauty zal alles in het werk stellen om uw bestelling zo snel mogelijk na ontvangst van de betaling te verwerken en te leveren. Een leveringstermijn aangegeven door Sterre Rose Beauty is indicatief. De leveringstermijnen op de website van Sterre Rose Beauty zijn gebaseerd op omstandigheden waarvan Sterre Rose Beauty op het moment van de sluiting van de overeenkomst bekend is en kunnen onderhevig zijn aan veranderingen als gevolg van externe factoren, zoals de gekozen wijze van betaling, de wijze van vervoer en interne beschikbaarheid. De leverdata kunnen ook gewijzigd worden als u uw bestelling wijzigt.

U bent verplicht alles te doen wat redelijkerwijs van u kan worden verwacht om Sterre Rose Beauty in staat te stellen uw bestelling op tijd af te leveren. Indien u niet meewerkt zoals beschreven in dit artikel 4, lid 2, behoudt Sterre Rose Beauty zich het recht voor om de producten niet te leveren.

Uw bestelling zal worden geleverd op het afleveradres of ophaalpunt dat u hebt aangegeven op de website van Sterre Rose Beauty.

De eigendom van de bestelde producten zal aan u worden doorgegeven op het moment dat Sterre Rose Beauty uw betaling voor de door u bestelde producten heeft ontvangen.

Sterre Rose Beauty zal een inspanning doen om de door u bestelde producten volledig en in goede staat te leveren. Indien de geleverde producten niet volledig of beschadigd zijn, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

ARTIKEL 5: GETROUWE REPRODUCTIE EN LEVENSDUUR

Sterre Rose Beauty zal haar uiterste best doen om de producten zo trouw mogelijk te reproduceren op haar website. Als u van mening bent dat het door u bestelde product niet overeenstemt met de reproductie op de website – op het moment dat het product wordt besteld – kunt u gebruik maken van uw herroepingsrecht. Artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden beschrijft hoe u uw herroepingsrecht kunt gebruiken.

De levensduur van de door Sterre Rose Beauty aangeboden producten hangt af van het materiaal van het product en de manier waarop en de intensiteit waarmee u het product gebruikt. Om ervoor te zorgen dat de producten hun langste levensduur en hoogste kwaliteit zullen behouden, is het belangrijk om de instructies en wasmethoden te volgen.

ARTIKEL 6: BEDENKTIJD EN HERROEPINGSRECHT

Als u niet tevreden bent met uw bestelde product(en), kunt u de overeenkomst ontbinden binnen een afkoelingsperiode van veertien (14) dagen na ontvangst van het betrokken product zonder opgave van redenen (herroepingsrecht).

De afkoelingsperiode begint op de dag na ontvangst van het product, of op de dag dat een door u aangewezen derde (Dit is niet de drager) het product heeft ontvangen.

Als u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, moet u de instructies van Sterre Rose Beauty volgen die u kunt raadplegen via de website Return page. Wij vragen u om het product of de producten zo snel mogelijk terug te sturen en dit in ieder geval binnen veertien (14) dagen nadat u ons heeft laten weten dat u de producten wilt retourneren. Het betrokken product of de betrokken producten kunnen worden toegezonden aan het in artikel 2 bedoelde adres voor het terugzenden van producten.

Na ontvangst zal Sterre Rose Beauty het product of de producten controleren om te zien of u in aanmerking komt voor restitutie. Producten die zijn gedragen, gewassen, beschadigd en/of niet de originele etiketten hebben, komen niet in aanmerking voor restitutie en worden teruggestuurd.

Indien een product voor restitutie in aanmerking komt, betaalt Sterre Rose Beauty het voor het product betaalde bedrag binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het betrokken product terug op het door u gebruikte bankrekeningnummer.

Sterre Rose Beauty betaalt alleen het voor het product betaalde bedrag terug. Als u een andere methode van verzending dan de standaard methode van verzending heeft gekozen, zullen de eventuele extra kosten voor deze verschillende methode van verzending niet in aanmerking komen voor een restitutie.

Producten die wij speciaal voor u hebben geproduceerd of die wij op uw verzoek hebben aangepast, komen niet in aanmerking voor restitutie en kunnen niet worden geretourneerd. Hetzelfde geldt voor verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om terug te keren en waarvan de sluiting na de levering is verbroken.

ARTIKEL 7: PRIVACY

Sterre Rose Beauty observeert de nodige zorg bij het omgaan met uw gegevens. U kunt onze Privacyverklaring raadplegen op de pagina Privacybeleid van de website.

ARTIKEL 8: KLACHTENPROCEDURE

We zullen ons uiterste best doen om het bestel-en leveringsproces zonder problemen te laten verlopen. Als u nog steeds een klacht heeft, kunt u contact met ons opnemen via onze contactgegevens zoals vermeld in artikel 2 van de Algemene Voorwaarden.

Wij streven ernaar uw klacht zo snel mogelijk op te lossen.

ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst(en) tussen Sterre Rose Beauty en u zijn onderworpen aan Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake overeenkomsten voor de internationale verkoop van goederen is uitgesloten.

Het bevoegde gerecht van Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd indien een geschil niet in der minne kan worden beslecht.

ARTIKEL 10: WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Sterre Rose Beauty kan te allen tijde deze Algemene voorwaarden wijzigen. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zullen alleen effectief zijn als de gewijzigde versie is gepubliceerd op de website van Sterre Rose Beauty. Wij verwachten dat u de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden raadpleegt bij de aankoop van producten op de website.

Close

Cookies & Privacy

Sterre Rose Beauty gebruikt cookies om uw winkelervaring te verbeteren. Meer info

Accepteren

winkelwagen